top of page

 

           Atmosferden Alınan Taze Havanın Çeşitli Koşullandırmalardan Sonra İklimlendirme Yapılacak Alana Gönderilmesini Sağlayan Cihazdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Klima Santrali Tipleri Nelerdir ?

       Klima santralleri bir çok tipte üretilir fakat 3 ana tip altında toplanabilir.

 • Karışım Havalı Klima Santrali

 • Isı geri kazanımlı Klima Santrali

 • Taze Havalı Klima Santrali

 

       Karışım Havalı Klima Santrali : 

       Karışım havalı klima santrali, egzoz havasını istenen miktarda taze hava ile karıştırabilen santraldir. Egzoz havası dış havaya göre konfor               seviyesine yakın olduğu durumlarda egzoz havası taze havaya karıştırılır ve taze hava damperi kısılarak dışarıdan daha az taze hava alınır.

      Karışım havalı klima santralinin kullanılmadığı mekanlar 

 • Egzoz havasının zehirli olduğu yerler. ( Hastaneler, İlaç Fabrikaları v.b )

 • Mutfak’lar.

 • Egzoz havasının kirli olduğu yerler.

 

      Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali :

      Isı geri kazanımlı klima santralinde egzoz havası ile taze hava fiziki olarak birbirine karışmadan ısı geri kazanım hücresinde birbirlerine                    enerjilerini vererek havayı koşullandırır.

 

      Taze Havalı Klima Santrali : 

      Atmosferden aldığı havayı şartlandırarak mahale gönderen klima santralidir. Bu tip klima santrallerinde vantilatör ve aspirator hücresi farklı              yerlerde olabilir.

      Üretim ve Stoktan Teslim

 

 

SCS Klima Santral
York Klima Santrali

    Klima Santrali Hangi Ünitelerden Oluşur ?

 

   Temelde klima santralleri aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:

 • Damper Motoru ( Taze Hava ve Egzoz veya Karışım)
 • Filtre
 • Isıtma Serpantini
 • Soğutma Serpantini
 • Vantilator
 • Aspirator

 

Bunların dışında farklı ünitelerde olabilir. Bunlar santralin tipine ve kullanım amacına göre santralde bulunur ama temel olarak yukarıdaki üniteler her klima santralinde bulunmaktadır.

bottom of page